Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi klinik ve radyografik yöntemler yardımıyla; lokal - genel anestezi veya sedasyon altında ameliyathane ortamında cerrahi işlemlerin yapıldığı bölümdür. Ağız ve çene cerrahisi; diş ve çene bölgesindeki hastalıkların tanı ve tedavisinin yapıldığı birimdir.

 

• Diş ve Çene Cerrahisi

• Çene Cerrahisinde Çene Kemiğine Yönelik Cerrahi Uygulamalar

• Çene Cerrahisinde Yumuşak Doku ve Diş Etine Yönelik Cerrahi Uygulamalar

• Çene Cerrahisinde Protez Öncesi Cerrahi

• Acil Cerrahi

• Gömülü Diş Çekimi Operasyonları

• İmplant Cerrahisi ( IMPLANT NEDİR?)

Diş İmplantları, kaybedilen dişlerin yerine çene kemiği içine yerleştirilen ve kemik doku ile birleşerek doğal diş kökü görevini üstlenen, vücut tarafından doku dostu olarak kabul edilen titanyum vidalardır. Operasyon; lokal anestezi ile hiçbir ağrı ve rahatsızlık duyulmadan yapılabilir. İmplantlar kaplama ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlarken, yüzünüze doğal bir görünümü de beraberinde getirir. İmplant her yaşta uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Sadece gençlerde, kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. Bu da kızlarda; 16-17, erkeklerde ise 18 yaşına kadar gerçekleşmektedir. Erişkinler için üst yaş sınırı yoktur.

İmplant uygulamaları sonrası birçok hasta aynı gün sosyal hayata dönebilmektedir.

Hasta; ağız hijyenine dikkat ederse ömür boyu rahatça gülme, konuşma ve yemeyi sağlayacaktır.

 

 

ORTODONTİ ( DİŞ VE ÇENE BOZUKLUKLARININ DÜZELTİLMESİ)

 

Ortodonti (diş teli) diş ve çene bozukluklarının önlenmesi, teşhis ve tedavisini kapsayan alandır. Çapraşık dişler, kişileri rahatsız eden görünümleri, konuşma bozukluğu, ısırma-çiğneme güçlüğü gibi sıkıntılar dışında diş sağlığı açısından önemli riskler barındırır. Çünkü bu tür diş yapısına sahip kişiler, dişlerine ne kadar iyi bakarlarsa baksınlar, fırçalarken tam olarak temizlenemediği için çürük ve diş eti rahatsızlıkları gibi rahatsızlıklarla karşılaşabilir. Dolayısıyla, estetik kaygıların yanı sıra, ağız hijyeni ve potansiyel ağız ve diş hastalıklarını önlemek bakımından ortodonti (diş teli) tedavileri önemlidir.

Ortodonti (diş teli) tedavileri önemli ve uzun bir süreçte tamamlanabilen tedaviler olmaları nedeniyle hasta - hekim iletişimi önem kazanır.

 

ORTODONTİK (DİŞ TELİ) TEDAVİ YÖNTEMLERİ

 

DİŞ TELİ

Diş telleri, çeşitli sebeplerle meydana gelen dişlerin dizilim bozukluğunu ortadan kaldırmak için, dişlerin üzerine yapıştırılan braketler ve bunların içinden geçen tel ile dişlere kuvvet verilerek hareket etmesi sağlanan aparatlara denir. Braketlerin metal ve porselen olmak üzere iki çeşidi vardır.

 

INVISALIGN

Invisalign sisteminde; neredeyse görünmeyen şeffaf, istenildiğinde çıkartılabilen seri halinde " algner" adı verilen düzleştiriciler kullanılır. Bu düzleştiriciler hastaya özel üretilir ve seri halinde üretildikleri için 2 haftada bir sıradaki düzleştirici ile değiştirilir. Düzleştirici her değiştirildiğinde dişler yavaş yavaş hareket eder ve tedavi bitiminde istenilen görüntüye ulaşılır. Ortalama tedavi süresi 1-1.5 yıldır ancak kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

 

LINGUAL ORTODONTİ

Lingual Ortodonti (Diş Teli), braketlerin ve ark tellerinin dişlerinin ön yüzeyleri yerine, iç yüzeylerine yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen ortodontik tedavilerdir. Lingual Ortodontinin hasta için en önemli avantajı ise; braketlerin dişlerin iç yüzeylerine yerleştirilmesi ve bu sayede dışarıdan fark edilmemesidir.

 

 

 

ORAL DİAGNOZ VE DENTAL RADYOLOJİ

 

En basit tanımı ile tanı-teşhis birimidir. Öncelikle genel sağlığınızla ilgili kayıtlar alınır; dişler, diş etleri, dil, tükürük bezi, çene kemiği ve çene eklemi bir bütün olarak muayene edilir. Radyografik muayene ise; diş hekimliğinin tüm dallarında teşhis, tedavi planlaması, tedavi bitimi ve kontrolerde kullanılan yöntemdir. Dental Radyoloji birimimizde; Dijital Panoramik Röntgen ve Ağız İçi Kamera yöntemleri kullanılmaktadır.

 

DİJİTAL PANOROMİK RÖNTGEN

Panoramik Röntgen; tüm dişlerin ve çene kemiğinin daha az ışın alarak birlikte görüntülendiği bir tomografik röntgen çeşididir. Dişlerin, kemik ve diş etlerinin klinikte muayene ile görünmeyen kısımlarını göstermeye yarar. Dijital sistemin kullanılması hem kişinin aldığı radyasyon miktarını minumuma düşürür hemde görüntü kalitesi daha yüksektir.

 

 

PEDODONTİ (ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ)

 

Pedodonti ya da Çocuk Diş Hekimliği 0-14 yaş grubu çocukların süt ve kalıcı dişlerinin sağlığını korumayı, çürük, travma, kalıtımsal ve benzeri etkenlerden oluşan hastalıkları tedavi etmeyi amaçlayan ana bilim dalıdır. Çocuklardaki ağız ve diş hastalıklarını tedavi etmenin yanı sıra, bu hastalıklardan korunma için birçok yöntem uygulanmaktadır.

 

 KORUYUCU UYGULAMALAR

       - Eğitim

       - Diş Temizliği

       - Yer Tutucular

       - Fissür Örtücü (Fissür Sealant)

       - Flor Uygulamaları

 

ÇOCUKLARA ÖZEL TEDAVİLER

       - Çürük Tedavisi

       - Kırık Tedavisi

       - Dişin Yerinden Oynaması ya da Tamamen Fırlamasına Yönelik Tedaviler

       - Kontrol ve Önlemler

       - Diş Çekimi

 

 

PERİODONTOLOJİ (DİŞ ETİ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ)

 

Periodontoloji, dişleri çevreleyen, dişin tutunmasını sağlayan yumuşak (periodontal ligament, diş eti) ve sert dokuların (kemik, sement) hastalıkları ve bunların tedavisiyle ilgilenen diş hekimliği dalıdır. Dişlerin çevresini saran, onların beslenmesini sağlayan, çene kemiğinin üstünü kaplayan ve dişlerin çene içerisinde tam olarak tutunmasını sağlayan bu bağ dokunun bakımı en az dişler kadar önemlidir. Zamanında ve doğru tedavi edilmeyen periodontal hastalıklar dişlerin kaybına ve bazı sistemik hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

 

DİŞ ETİ HASTALIĞININ NEDENLERİ

 

       - Yetersiz Ağız Hijyeni

       - Genetik

       - Sigara

       - Hormonal Değişimler

       - Kötü ve Düzensiz Beslenme

       - İlaç Kullanımı

       - Stres

       - Diş Gıcırdatma

       - Diyabet

       - Diğer Sistemik Hastalıklar

 

DİŞ ETİ HASTALIKLARININ GENEL BELİRTİLERİ

 

       - Diş eti kanamaları (Diş fırçalama sırasında ya da durup dururken)

       - Diş eti çekilmeleri ya da diş etinin dişten kolayca ayrılabilir şekilde gevşemesi

       - Diş eti çekilmeleri ile birlikte, dişleri destekleyen çene kemiğinde erimeler oluşması

       - Diş etinde yanma, şişkinlik, kızarma ve renk değişimi

       - Dişler ile diş etleri arasından iltihabi akıntı gelmesi

       - Sürekli ağız kokusu ve ağızda kötü bir tat oluşması

       - Bölümlü protez uyumunun bozulması

       - Dişlerin sallanması ya da giderek birbirinden uzaklaşması (Dişler arasında aralıkların oluşması veya mevcut aralıkların artması)

       - Diş etlerinin kaşınması, kurcalama isteğinin olması

 

DİŞ ETİ HASTALIKLARI TEDAVİLERİ

 

Cerrahi ve klinik tedaviler klasik yöntemlerle yapılabileceği gibi, bir kısmında hekimin uygun görmesi ve tavsiye etmesi durumunda lazer uygulamalarla yapılabilir. Lazer uygulamaları son yıllarda diş eti hastalıklarında yoğun ve başarılı olarak uygulanmaktadır.

 

 

PROTEZ

 

Protez; çeşitli nedenlerle kaybedilmiş, estetik açıdan bozulmuş diş veya dişlerin yerine yapılan yapay dişlerdir. Protez uygulamalarındaki amaç; kişinin yüzü ile uyumlu, doğala en yakın, çiğneme ve konuşma işlevini yerine getirebilecek yapay dişler yapmaktır.

 

KAPLAMA TÜRLERİ

 

       -  Metal Destekli Porselen Kaplamalar

       -  Zirkonyum Destekli Porselen Kaplamalar

       - Tamamı Porselen Kaplamalar

 

 

ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ VE DİŞ BEYAZLATMA

 

ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ

 

Estetik diş hekimliği; diş etleriyle ilgilenir ve diş etlerindeki görünüş bozukluklarına estetik çözümler getirir ve dişlerin istenmeyen renk, biçim ve duruşlarıyla ilgilenir.

 

PEMBE ESTETİK: Estetik diş eti uygulamalarına verilen isimdir. En çok karşılaşılan estetik sorun; gereğinden fazla görünen ya da asimetrik diş eti seviyeleri ve diş etinde meydana gelen renk değişimleridir. Gülündüğü zaman diş etleri çok görünen hastalar olabilir. Gingivoplasti veya botox denilen işlemlerle düzeltilir. Lokal anestezi altında yapılır.

 

BEYAZLATMA - BLEACHING

       - Ofis tipi diş beyazlatma

       - Ev tipi diş beyazlatma

 

DİŞ PIRLANTASI

İstenilen dişlerin mine tabakasına yapıştırılan değerli taşlardır. Dolgu yapılırken kullanılan malzemeler kullanılır ve dişe kesinlikle zarar vermez. Diş üzerinde çok az miktarda aşındırma yapılar, bu bölgeye bonding işlemi yapılarak diş pırlantası bu bölgeye yerleştirilir. Diş pırlantası uzun yıllar kullanılabilir.

 

 

ÇENE EKLEMİ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

 

Çene eklemi; alt ve üst çenenin birleştiği yerdedir ve çene kemiği ve kastan oluşan kompleks bir yapıdır.

 

ÇENE EKLKEMİ RAHATSIZLIKLARININ NEDENLERİ

 

- Diş sıkma veya gıcırdatma, dudak ısırma, tırnak yeme, sakız çiğneme alışkanlıkları

- Yaralanma ve kazalar

- Duruş bozukluğu

- Çene kaslarının aşırı yorgunluğu

- Uzun süren diş tedavileri

- Genel anestezi verilirken çenenin aşırı derecede açılması

- Tek taraflı çiğneme alışkanlığı

- Bazı sistemik hastalıklar

- Psikolojik rahatsızlıklar

- Dişler arasında uyumsuzluk ve çapraşıklıklar

 

ÇENE EKLEMİ RAHATSIZLIKLARININ BELİRTİLERİ

 

- Kulak çınlaması, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri

- Diş sıkma ve diş gıcırdatma ve buna bağlı olarak çene bölgesinde veya yanaklarda ağrı

- Çene ekleminden kulak, boyun, dişler, hatta burun ve göze doğru yayılan basınç ve ağrılar

- Çene hareketlerinde yetersizlik (çeneyi tam olarak açamama, ağız açılırken çenede patlama, gıcırdama, takılma, tek tarafa doğru kayarak açılma olması)

- Esneme ve/veya ön dişlerle lokma koparmakta güçlük çekilmesi

- Sürekli ya da zaman zaman dişlerin kapanmasında farklılıklar olması (Dişler kapatıldığında üst çene ile alt çene arasında mesafe kalması, alt ve üst dişlerin birbirine denk gelerek düzenli bir kapanış sağlanamaması)

- Yüzde ağrı ve yorgunluk hissi, şişlik

- Kulaklarda ağrı, çınlama ya da duyma problemi

- Baş dönmesi, bayılma

- Dişlerin hassas hale gelmesi, aşınması, kırılmalar ve/veya  sallantılar olşması

- Bazı durumlarda hastaların kulak-burun-boğaz uzmanları, nörologlar, fizik tedavi uzmanları ve psikiyatristlerden de yardım almaları gerekir.

 

TEDAVİ UYGULAMALARI

 

Tedavinin esas amacı, çene eklemi içindeki basıncın düzenlenmesi ve normal çene fonksiyonlarının sağlanmasıdır. Çene eklemi rahatsızlıklarının tedavisinde hekim yönlendirmesiyle pek çok yöntem uygulanabilir. Çene eklemi rahatsızlıklarında tedavi için rahatsızlığa neden olan bölgesel etkenlerin düzeltilmesi, çene eklemine gelen aşırı kuvvetlerin ortadan kaldırılması için dental plak uygulaması, diskle ilgili bozukluklarda artrosentez olarak adlandırılan eklem içi enjeksiyonlar uygulanır. Ortopedik aparey(splint) kullanımı da mevcut tedavi yöntemleri arasındadır.

 

 

ENDODONTİK TEDAVİ (KÖK KANAL TEDAVİLERİ)

 

Endodonti dişlerde bulunan kök kanallarının tedavisi ile ilgili diş hekimliği dalıdır. Dişin sert dokusunun içinde "pulpa" adı verilen, dişin canlılığını sağlayan lenf damarları, kan ve sinir paketinin bulunduğu bölümdür ve bu yapı dişlerin büyümesini ve sürmesini sağlar.

Diş çürükleri ilk aşamada tedavi edilmezlerse ilerleyerek pulpaya ulaşırlar. Çürüğün yanısıra bazı diş kırılmalarında da pulpa zarar görür. Diş ve çevre dokuların korunması için hastalıklı pulpa dokusunun alınması gerekir. Bu işleme de kanal tedavisi denir.

Kanal tedavisi lokal anestezi altında yapılır ve hasta ağrı duymaz. Kanal tedavisi kritik bir noktada yer alır. Kanal tedavisi yapılmasında geç kalınırsa çürük, iltihap ortamında ortaya çıkan toksinler kök ucundan sızarak çene kemiğine kadar yayılır. Çene kemiğinde oluşan iltihap ise dişin kaybına ve çevre dokuların da zarar görmesine neden olur.

 

 

BİLİNÇLİ SEDASYON VE GENEL ANESTEZİ İLE DİŞ TEDAVİLERİ, AĞRI KONTROLÜ

 

Sedasyon

Hastanın bilinci açıktır fakat hafif uyku halindedir. Hasta komutlara uyar. Koldan açılan damar yolundan küçük dozlarda uygulanarak yapılır. Bu yöntem genelde yetişkin hastalarda; diş hekimi korkusu olanlara, bulantı, öğürme refleksi fazla olanlara ve genel anestezinin riskli oldabileceği hastalarda tercih edilir. Ayrıca çocuklarda kısa işlemlerde uygulanır. Sedasyon işlemi ilacın verilmesi sonrası toparlanma hızlıdır. Hasta, işlem sonrası bir şey hatırlamaz.

 

Sedasyonun Avantajları

- Hasta açısından rahat ve güvenli bir ortam oluşur, korku ve endişe hissi ortadan kalkmasına yardımcı olur.

- Hastalar, sedatif ilaçların etkisiyle yapılan işlemin içeriğini, ağrıyı  tedavi sonrası hatırlamaz.

- Ağrı eşiğini yükseltir, ağrı algısını azaltır.

 

Genel Anestezi / Narkoz

Hasta tamamen uyutulur ve anestezi cihazına bağlanır. Hastaya burundan yada ağızdan solunum tüpü takılarak solunum cihazına bağlanır. Anestezi öncesinde hasta anestezi doktoru tarafından muayene edilir ve gerekli tetkikler yapılır.

Bizden Haberler

  Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyon   Enerji Bir-Sen ile Hastanemiz arasında sağlık protokolü imzalandı   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği Güncel Çalışma Saatleri
  Tümünü Görüntüle