• İnönü Mahallesi Batı Bulvarı No:99 Batıkent / Yenimahalle / Ankara

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Hasta ve çalışan güvenliği temelinde; memnuniyet odaklı, zamanında, hızlı ve güvenilir, kaliteden ödün vermeden ekonomik ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmaktır.
 

Vizyonumuz

Alanında referans gösterilen ve aranılan sağlık kuruluşu olmaktır.
 

TEMEL HEDEF VE DEĞERLERİMİZ

Hasta ve Çalışan Güvenliği:Hizmet alan tüm paydaşların ve çalışanların, zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri, kabul edilebilir  düzeyde bir risk seviyesinde tutmak için alınabilecek tedbir ve iyileştirme faaliyetleridir.
 

Hasta Odaklılık:Sunulan tüm hizmetlerde, istek, ihtiyaç, beklenti ve değerler dikkate alınarak; hastanın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde aktif katılımın sağlanmasıdır.
 

Sağlıklı Çalışma Yaşamı:Sağlık çalışanları için ideal, güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının sağlanmasıdır.
 

Etkililik:Planlanan hedeflere ulaşmanın ölçüsüdür.
 

Etkinlik:İşleri doğru ve eksiksiz yapabilme kabiliyetidir.
 

Hakkaniyet:Hizmet alanların, başka hiçbir fark gözetilmeksizin, sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarına göre eşit haklardan yararlanması  ve  kurum tarafından bu hizmetlerin güvence altına alınmasıdır.
 

Verimlilik:Üretilen hizmet miktarı ile bu hizmetlerin üretilmesinde kullanılan girdiler arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Hedeflere ulaşmak için kaynakların maksimum düzeyde kullanılmasıdır.
 

Zamanlılık:Teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin, hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun ve kabul edilebilir bir zaman aralığı içerisinde sunulmasıdır.
 

Uygunluk:Yapılması karar verilen tıbbi işlem ve süreçlerde kişinin sağlığına zarar vermeden fayda sağlanmasıdır.
 

Süreklilik:Tıbbi hizmetlerin, kronolojik disiplinler arası ve tedavinin tamamlanması sonrası devamlılığın sağlanmasıdır.