• İnönü Mahallesi Batı Bulvarı No:99 Batıkent / Yenimahalle / Ankara

Psikiyatri

-Şizofreni

-Şizoaffektif Bozukluk

-Sanrılı Bozukluk ve Diğer Psikotik Bozukluklar

-Bipolar Bozukluk (manik-depresif bozukluk) ve Diğer Duygudurum bozuklukları

-Majör Depresyon

-Yaygın Anksiyete Bozukluğu

-Panik Bozukluğu

-Obsesif Kompulsif Bozukluk

-Sosyal Fobi ve Özgül Fobiler

-Travma Sonrası Stres Bozukluğu

-Dissosiyatif Bozukluklar

-Anoreksiya Nervoza

-Bulimia Nervoza, Diğer Beslenme ve Yeme Bozuklukları

-Uyku Bozuklukları

-Bedensel Belirtilerle Giden Bozukluklar

-Hastalık Kaygısı

-Konversiyon

-Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslar

-Kişilik Bozuklukları

-Vajinismus ve Diğer Cinsel İşlev Bozuklukları

-Alkol-Madde Kötüye Kullanım ve Bağımlılığı

 

Yukarıda ana başlıkları ile belirtilen hastalıklar başta olmak üzere bir çok psikiyatrik hastalığın tanısal değerlendirmesi ve tedavisi; şizofreni, duygudurum bozuklukları gibi özellikle kronik hastalıklarda, hasta ve yakınlarına yönelik psiko-eğitim ve atak dönemlerini engellemeye yönelik takip; depresyon bozuklukları, anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu başta olmak üzere psikoterapi gerektiren hastalarımızda bilişsel davranışçı yönelimli terapiler bölümümüzde sürdürülen hizmetlerdir.

Bölüm Doktorlarımız

Psikiyatri Hakkında Son Yazılarımız

Depresyon